O nama

Energean (LSE:ENOG, FTSE 250, TASE:אנאג, TA-35) je nezavisna kompanija sa sjedištem u Londonu koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom, sa akcentom na razvoju izvora u  Sredozemlju i Sjevernom moru Velike Britanije. Energean se zalaže za održivi razvoj i obavezao se da će do 2050. godine biti kompanija sa neto nultom emisijom. Kompanija nastoji da ispuni 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija kroz svakodnevno poslovanje kao i širok spektar CSR inicijativa.Kompanija proizvodi, razvija naftna polja, vrši istraživanja potencijala ugljovodonika i vodi projekte u 9 zemalja u Sredozemlju i Sjevernom moru sa odličnim HSE performansama.

Pogledajte gdje sve poslujemo


Portfolio kompanije zasniva se na gasu, 80% sa 982 MMboe 2P rezervi.

Proizvodnja Energeana uglavnom dolazi sa polja Abu Kir u Egiptu i polja u Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, dok su najreprezentativnija razvojna polja društva Kariš i Tanin u podmorju Izraela.

Energean takođe razvija polja North El Amriya/ North Idku u Egiptu.

Pored toga, kompanija ima značajne potencijale za istraživanje što je osnov za budući organski rast. 

 

Ovdje pogledajte trenutke koji su obilježili 2020. godinu.