H πολιτική μας

Η μέριμνα για το περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρησιακή κουλτούρα της Energean Oil & Gas και βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι καλύπτει όχι μόνο την καθημερινή εργασία των εργαζομένων της αλλά και τις συνεργαζόμενες εργολαβικές επιχειρήσεις.

Για εμάς, πρώτες προτεραιότητες είναι:
1) Η ασφάλεια του προσωπικού
2) Η ασφάλεια του περιβάλλοντος
3) Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων

Στη διάρκεια των σχεδόν 40 ετών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον κόλπο της Καβάλας, δεν υπήρξε οποιοδήποτε συμβάν με την οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίδραση.
Ανάλογα, από το 2013 και μετά δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε ατύχημα, τόσο στις χερσαίες όσο και στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις.

Δείτε εδώ την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας για τις επιδόσεις στον τομέα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι απολύτως συμβατές με την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας της Θάσου, ενός νησιού που βρίσκεται στον Κόλπο της Καβάλας και αποτελεί παραδοσιακό τουριστικό προορισμό, τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους προερχόμενους από άλλες χώρες τουρίστες. Επιπλέον, στις ακτές έχουν απονεμηθεί δεκαπέντε γαλάζιες σημαίες.

Η Energean έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει κάθε πρακτική που περιορίζει την πιθανότητα για οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίδραση θα ήταν δυνατό να προκύψει από την δραστηριότητα της εταιρείας. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται απόλυτα για την εφαρμογή της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η μέριμνα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον αποτελεί παράμετρο – κλειδί για τη γενικότερη επιτυχία των εργασιών της Energean. Με βάση τις δεσμεύσεις της διοίκησης, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στον τομέα και την θέση στόχων προς επίτευξη σε ετήσια βάση, η Energean Oil & Gas στοχεύει:
– Στην διασφάλιση υγιών συνθηκών εργασίας, μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους εργολάβους.
– Στην εφαρμογή ενός συστήματος επιχειρησιακών πρακτικών που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον με οποιαδήποτε εκδοχή ρύπανσης και, ταυτόχρονα, στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι.
– Στην εφαρμογή επιχειρησιακών κριτηρίων απολύτως συμβατών με την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες του κλάδου.
– Στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσία, στην ενδυνάμωση της φήμης της εταιρείας και στη βελτίωση του επιχειρησιακού και του ανθρώπινου δυναμικού της.
– Στην επιβεβαίωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Περιβάλλον

Η Energean, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η περιβαλλοντική μας φροντίδα βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας των αξιών μας. Πραγματοποιούμε επενδύσεις με κριτήριο τη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος και των απορριμμάτων μας και με στόχο την προώθηση της ενεργειακής και υδάτινης αποδοτικότητας.

Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την σημασία της κατανόησης της περιβαλλοντικής επίδρασης που θα ήταν πιθανό να προκύψει από τη δραστηριότητά της και έτσι αναπτύσσει περιβαλλοντικά προγράμματα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διοίκησης το οποίο εφαρμόζει με στόχο τη σταθερή αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να ενεργούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, ενώ η εταιρεία τους παρέχει συστηματικά εκπαίδευση για την αύξηση της προσοχής τους σε γνωστά και σε νέα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το πετρέλαιο, ο τουρισμός και το περιβάλλον μπορούν να συνυπάρξουν

Το πετρελαϊκό πεδίο του Πρίνου, το οποίο λειτουργεί η Energean, έχει συνολικά παραγάγει περί τα 115 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Από το 2009, επιχείρησαν σε αυτό τέσσερα γεωτρύπανα στο πλαίσιο ιδιαίτερα σύνθετων γεωτρητικών προγραμμάτων, ενώ πλέον έχει αποκτηθεί και πραγματοποιεί γεωτρήσεις το Energean Force, με τις συνολικές επενδύσεις της εταιρείας να έχουν ήδη υπερβεί τα 300 εκατ. δολάρια. Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας απέδειξε με τον πλέον πειστικό τρόπο ότι μία βαριά βιομηχανική δραστηριότητα είναι εφικτό να εκτελείται σε πλήρη συμβατότητα με την καθημερινότητα ακόμη και στο πλέον απαιτητικό περιβάλλον.

Το πετρέλαιο που παράγεται στον πρίνο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θείο (περίπου 3,5%), ενώ το φυσικό αέριο περιέχει υδρόθειο (H2S) σε ποσοστό άνω του 50%, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Παράλληλα με τα υψηλά επίπεδα υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, τα οποία πιστοποιούνται από τον μεγαλύτερο νηογνώμονα στον κόσμο, την DNV-GL, η περιβαλλοντική μέριμνα της Energean Oil & Gas συνοδεύεται από αξιοσημείωτες επιδόσεις. Υπό τις πλέον αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και άδειες , η εταιρεία διαχειρίζεται την παραγωγή υδρογονανθράκων, διαχωρίζοντας το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο από το νερό. Μέσω μίας μονάδας επεξεργασίας και σε μία διαδικασία που ανταποκρίνεται πλήρως στην κείμενη νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς (MARPOL 73/78), καθημερινά 2,400 κυβικά μέτρα απολύτως καθαρού νερού επιστρέφονται στην θάλασσα.
Στις δε χερσαίες εγκαταστάσεις της Νέας Καρβάλης, οι οποίες συνδέονται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών προς τις θαλλάσιες εξέδρες, το υδρόθειο διαχωρίζεται από το πετρέλαιο και το αέριο και, εν συνεχεία, μετατρέπεται σε θειάφι υγρής μορφής , το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες επιχειρήσεις, όπως η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για να καλύψεις μέρος των αναγκών για ατμό ή και ηλεκτρισμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αποτελεσματική διαχείριση των υγρών και των στερεών αποβλήτων

Οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται σε διοξείδια του θείου (SO2) με λιγότερους από έναν τόνο ημερησίως. Οι δώδεκα περιφερειακοί σταθμοί, οι οποίοι καταγράφουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας της Καβάλας και στην Θάσο, έχουν μετρήσει συγκεντρώσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν υπερβεί τα 0,1 mg διοξειδίου του θείου ανά εκατό κυβικά εκατοστά ημερησίως επιφάνειας εδάφους με ανώτερο επιτρεπτό όριο τα 0,5 mg. Σχετικά, δε, με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, οι επιβεβαιωμένοι ρύποι που εκπέμφθηκαν από τις εγκαταστάσεις της Energean ήταν 31.044 τόνοι διοξειδίου του άνθρακά, ενώ η κατανομή με βάση την Τρίτη φάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ήταν 56.387 τόνοι για το συγκεκριμένο έτος.

Η εταιρεία έχει εκπονήσει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως η αντιμετώπιση πετρελαϊκών κηλίδων, με την εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδιασμού. Ωστόσο, στην 35χρονη ιστορία της παραγωγής πετρελαίου, δεν έχει υπάρξει οποιοδήποτε συμβάν με περιβαλλοντική επίδραση, ενώ η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής αποδεικνύεται από τις συχνές επισκέψεις που πραγματοποιούν στις εξέδρες θαλάσσιες φώκιες, οι οποίες είναι γνωστές για την επιλέκτικότητά τους στα καθαρά νερά.

Χαρακτηριστικό, άλλωστε, του πόσο ζωντανός είναι ο Κόλπος της Καβάλας αποτελεί και το ότι στη διάρκεια διεξαγωγής των σεισμικών ερευνών τριών διαστάσεων (3D) που πραγματοποίησε η Energean το καλοκαίρι του 2015, οι Παρατηρητές Θαλασσίων Θηλαστικών- MMO’s (Marine Mammals Observers) κατέγραψαν κοπάδια από τρία είδη δελφινιών καθώς και φάλαινες –φυσητήρες.

Επιπλέον, οι υποδομές παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας βρίσκονται πολύ κοντά στην Θάσο, έναν ιδιαίτερης ομορφιάς κλασικό παραθεριστικό προορισμό, ο οποίος δέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως. Όλα αυτά τα χρόνια, η βιομηχανία πετρελαίου και οι τουριστικές υποδομές συνυπάρχουν με μεγάλη επιτυχία, ενώ την ίδια στιγμή στον Κόλπο της Καβάλας, κάτοικοι και τουρίστες χαίρονται τις ακτές και την θάλασσα, η Τρίτη μεγαλύτερη Ιχθυόσκαλα της χώρας λειτουργεί με φόντο τις εξέδρες και το λιμάμνι υποδέχεται όλο και περισσότερα κρουαζιερόπλοια.

Η Energean Oil & Gas έχει επεκτείνει την ερευνητική της δραστηριότητα με επενδύσεις της τάξης των 50 εκατ. Ευρώ, στις περιοχές των Ιωαννίνων και του Κατακόλου. Πρόκαιται για περιοχές με γεωλογικές ομοιότητες προς περιοχές της Ιταλίας και της Αλβανίας με αποδεδειγμένα αποθέματα υδρογονανθράκων καθώς και με παραγωγή. Ταυτόχρονα, πρόκειται για περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, είτε λόγω φυσικής ομορφιάς είτε λόγω αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

Οι νέες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας
Λόγου χάρη στα Ιωάννινα, ευδοκιμούν πολλά είδη προστατευόμενης χλωρίδας και πανίδας, ενώ η ερευνητική δραστηριότητα καθίσταται ακόμη δυσκολότερη λόγω των γεωλογικών ιδιομορφιών της περιοχής. Πέραν της εμπειρίας και της πληρέστατης κατάρτισης που χαρακτηρίζει το επιστημονικό της προσωπικό, η Energean αποδίδει τεράστια σημασία και θεωρεί ως παράμετρο – κλειδί την δραστηριοποίηση τοπικού εργατικού δυναμικού το οποίο γνωρίζει και σέβεται περισσότερο από οποιονδήποτε της ιδιαιτερότητες της περιοχής και των τοπικών κοινωνιών.

Στο Κατάκολο, πρόκειται να εφαρμοστεί η ίδια γεωτρητική μέθοδος που εφαρμόστηκε στην Αίγυπτο, δύο χιλιόμετρα μακριά από το τουριστικό θέρετρο Ελ Γκούνα. Θα πραγματοποιηθεί, δηλαδή, πλάγια γεώτρηση, ενώ ως θέση έχει επιλεγεί τοποθεσία πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενόχληση για το περιβάλλον, τους τουρίστες αλλά και την καθημερινή δραστηριότητα του χωριού.

Πάνω από 90 γεωτρήσεις έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί στον Πρίνο και την Αίγυπτο και η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Energean εγγυώνται την βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε περιβάλλον στο οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Εκπομπές ρύπων

Χώροι εργασίας, ασφάλεια και υγεία

Η Energean έχει δεσμευθεί να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια όλων των προσώπων που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις εργασίες της, δηλαδή των εργαζομένων, των εργολάβων και του κοινού. Η εταιρεία προσπαθεί σταθερά να δημιουργεί και να διατηρεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και δεν θα θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τον οποιονδήποτε σχετίζεται με τη δραστηριότητά της.

Η εταιρεία εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης εκπονώντας σχέδια έκτακτης ανάγκης, εκπαιδεύοντας τους εργαζoμένους της και αναπτύσσοντας μία κουλτούρα ασφαλείας και υγείας για τους εργασιακούς χώρους.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι και ελέγχονται για τη συνεισφορά τους σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την υιοθέτηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών.

Στόχος μας είναι να μην έχουμε το οποιοδήποτε ατύχημα! Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συνεχώς προγράμματα για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, με στόχο πάντα να είμαστε εναρμονισμένοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Energean Oil & Gas λειτουργεί έναν μετρητικό σταθμό σε απόσταση 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας «ΣΙΓΜΑ», ο οποίος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για την συνεχή μέτρησης της ποιότητας του αέρα, χρησιμοποιώντας:
-Αναλυτές νερού
-Αναλυτές διοξειδίου του θείου
-Αναλυτές υδρογονανθράκων
-Μετρήσεις μετεωρολογικών δεδομένων (ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, ύψος βροχής, θερμοκρασία περιβάλλοντος)

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, δεκατρείς μετρητικοί σταθμοί καταγράφουν την συνολική θείωση της ατμόσφαιρας σε μηνιαία βάση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ENERGEAN 2015

Ανάπτυξη Πρίνου-ΜΠΚΕ

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) σχετίζεται με το Σχέδιο Ανάπτυξης των Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων στον Πρίνο.

Το Σχέδιο έχει καταρτιστεί ως εξής:
– Επαναδιάτρηση εννέα υφιστάμενων γεωτρήσεων από την εξέδρα Alpha του Πρίνου και κατεύθυνσή τους σε νέα σημεία – στόχους του πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου.

– Επαναδιάτρηση της υφιστάμενης οριζόντιας γεώτρησης στον Βόρειο Πρίνο από την εξέδρα Alpha του Πρίνου

-Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία μίας νέας αυτοεγκαθιστώμενης εξέδρας (εξέδρα Lamda), περίπου 3,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των υφιστάμενων εξεδρών του Πρίνου. Μέσω της νέας εξέδρας, στην οποία δεν θα εργάζεται ανθρώπινο δυναμικό, θα πραγματοποιηθούν από 5 έως 9 γεωτρήσεις για την ανάπτυξη του πετρελαϊκού πεδίου Έψιλον.

-Εγκατάσταση τριών υποβρύχιων αγωγών που θα συνδέουν την εξέδρα Lamda με την εξέδρα Delta του Πρίνου.

ΜΠΚΕ και συνοδευτικά αρχεία

ΜΠΚΕ-Συνολική-Έκθεση

ΜΚΠΕ-Εξώφυλλο-και-Περιεχόμενα

ΜΚΠΕ-κεφάλαιο-01-Εισαγωγή

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-02-Eκτελεστική-Περίληψη

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-03-Συνοπτική-Περιγραφή-Έργου

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-04-Στόχος-και-Λογική-Υλοποίησης-Έργου

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-05-Συμβατότητα-Έργου-με-τις-Ισχύουσες-Θεσμικές-Διατάξεις-της-Περιοχής

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-06-Τεχνική-Περιγραφή-Έργου

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-07-Εναλλακτικές-Λύσεις

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-08-Τρέχουσα-Κατάσταση-Περιβάλλοντος

ΜΚΠΕ-Κεφάλαιο-09-Περιβαλλοντική-και-Κοινωνική-Οριοθέτηση-Περιεχομένου-ΜΚΠΕ-1

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-10-Απρόοπτα-Περιστατικά-και-Κίνδυνοι-για-το-Περιβάλλον-και-τους-Ανθρώπους

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-11-Μελέτη-και-Αξιολόγηση-των-ΠΚΕ

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-12-Διαχείρηση-Περιβαλλοντικών-και-Κοινωνικών-Επιπτώσεων

ΜΠΚΕ-Κεφάλαιο-13-ΣΠΚΔΠ

Παραρτήματα

ΜΠΚΕ-Παραρτήματα_Εξώφυλλο

Παράρτημα-01-Σχετικά-Έγγραφα-Περιβαλλοντικές-Άδειες-εν-Ισχύ-2

Παράρτημα-02-Χάρτες-και-Διαγράμματα

Παράρτημα-08-Σχέδιο-Χρήσης-Χημικών-Ουσιών

Παράρτημα-09-Σχέδιο-Διαχείρησης-Αποβλήτων

Παράρτημα-11-Σχέδιο-Διαβούλευσης-Ενδιαφερομένων-Μερών

Παράρτημα-12-Διαδικασία-σχετικά-με-τυχαία-Ευρήματα-Πολιτιστικής-Κληρονομιάς

Παράρτημα-13-Σχέδιο-Αντιμετώπισης-Απρόοπτων-Περιστατικών

Παράρτημα-14-Σχέδιο-για-την-Υγεία-Ασφάλεια-Περιβάλλον

Παράρτημα-15-Σχέδιο-Διαχείρισης-Κυκλοφορίας

Παράρτημα-16-Σχέδιο-Διαχείρισης-Κατασκευής-του-Έργου

Παράρτημα-17-Σχέδιο-Διαχείρισης-Βιοποικιλότητας-και-Διαχείρισης-Άγριας-Ζωής

Παράρτημα-18-Σχέδιο-Διαχείρησης-για-την-Πρόληψη-της-Ρύπανσης

Άλλα έγγραφα

2013-ΜΠΕ-Χερσαίων-Εγκαταστασεων-Περίληψη

2013-ΜΠΕ-Χερσαίων-Εγκαταστάσεων

ΜΠΚΕ-Μη-Τεχνική-Περίληψη

Περιβαλλοντικό-και-Κοινωνικό-Σχέδιο-Δράσης