Παραγωγή
Πρίνος

Το πετρελαϊκό πεδίο του Πρίνου είναι η κύρια δομή της Λεκάνης του Πρίνου και βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της Καβάλας. Εκτείνεται σε περίπου 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Θάσο και δεκαοκτώ χιλιόμετρα από τις ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας, σε βάθος 31 μέτρων.

Τα βεβαιωμένα αποθέματα (2P) του Πρίνου είναι της τάξης των 20,8 εκατ. βαρελιών, ενώ η Energean, με βάση τις τελευταίες γεωτρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και την ερμηνεία των δεδομένων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της τρισδιάστατης σεισμικής έρευνας του 2015. Τα δυνητικά (2C) αποθέματα εκτιμώνται σε 16,6 εκατ. βαρέλια.

Στον Πρίνο βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επτά γεωτρήσεων στο πλαίσιο του ύψους 200 εκατ. δολαρίων νέου επενδυτικού προγράμματος της Energean.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι γεωτρήσεις PA-35A, PA-40, PA-36 και PA-41 με αποτέλεσμα η μέση παραγωγή του 2016 να αυξηθεί στις 3.177 βαρέλια (+150% σε σχέση με το 2015), υπερβαίνοντας και τις 4.500 βαρέλια πετρελαίου στη διάρκεια της χρονιάς.

Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των γεωτρήσεων PA-38 και PA-33 εντός του πρώτου εξαμήνου 2017, στην παραγωγή βρίσκονται δεκατέσσερις γεωτρήσεις, ενώ άλλες τέσσερις εισπιέζουν θαλάσσιο νερό για την αύξηση των πιέσεων. Πρόκειται για ώριμο κοίτασμα, καθώς παράγει πετρέλαιο από το 1981, ωστόσο υπάρχει σημαντική προοπτική για την εξόρυξη πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, των τεχνικών παρεμβάσεων και, βεβαίως, της πραγματοποίησης γεωτρήσεων.

Το πεδίο
Το πετρελαϊκό πεδίο του Πρίνου σχηματίστηκε από ένα χαμηλής κλίσης αντίκλινο οριοθετημένο από ρήγματα, με το πετρέλαιο που έχει συγκεντρωθεί στον ταμιευτήρα του Πρίνου να έχει δημιουργηθεί στο Μειόκαινο σε ένα βάθος μεταξύ 2.490 και 2.770 μέτρων. Ο ταμιευτήρας παράγει κορεσμένο όξινο αργό πετρέλαιο με βαρύτητα API μεταξύ 27 και 30 βαθμών.

Η παραγωγή του Πρίνου περιέχει σε αέρια μορφή υδρόθειο σε περιεκτικότητα έως 60%. Στο χερσαίο εργοστάσιο επεξεργασίας «Σίγμα», το υδρόθειο απομονώνεται και μετατρέπεται σε θειάφι το οποίο, όπως και το υπερβάλλον αέριο, πωλείται στην τοπική λιπασματοβιομηχανία.

Ιστορία
Η Λεκάνη του Πρίνου εξερευνήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και το κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1974 με τη γεώτρηση «Prinos -1», την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και η παραγωγή τον Ιούλιο του 1981.

Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο ανάπτυξης, το οποίο ακολούθησε το πρόγραμμα των γεωτρήσεων που επιβεβαίωσε την έκταση του ταμιευτήρα του Πρίνου, εξελίχθηκε μεταξύ 1979 και 1981, με την δημιουργία υπεράκτιων και χερσαίων εγκαταστάσεων με δυναμικότητα ημερήσιας παραγωγής και επεξεργασίας έως 30.000 βαρελιών πετρελαίου και αερίου. Εγκαταστάθηκαν δύο εξέδρες άντλησης πετρελαίου, οι οποίες και συνδέθηκαν με μία εξέδρα επεξεργασίας, ενώ το υπεράκτιο συγκρότημα συνδέθηκε μέσω αγωγών με την ακτή, όπου κατασκευάστηκε το εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου και φυσικού αερίου «ΣΙΓΜΑ» μαζί με αποθηκευτικούς χώρους δυναμικότητας 500.000 βαρελιών καθώς και σταθμό εκφόρτωσης.

Η παραγωγή φυσικού αερίου ξεκίνησε τον Μάιο του 1981, ενώ του αργού πετρελαίου τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, με ποσότητες μεταξύ 8.000 και 10.000 βαρελιών ημερησίως, φτάνοντας τα 27.000 βαρέλια το 1985.

Τα αποθέματα του Πρίνου εκτιμήθηκαν αρχικά σε 60 εκατ. βαρέλια, ωστόσο το πεδίο έχει ήδη δώσει περίπου 110 εκατ. βαρέλια στα 35 χρόνια της ζωής του. Η μέση παραγωγή του 2016 ήταν 3.177 βαρέλια, σε μία αύξηση της τάξης του 151% έπειτα από την επιτυχή παράδοση στην παραγωγή των γεωτρήσεων PA-40, PA-36 και PA-41.

Βόρειος Πρίνος

Το πετρελαϊκό πεδίο του Βόρειου Πρίνου είναι ένα από τα δορυφορικά πεδία της Λεκάνης του Πρίνου. Βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα βόρεια από το πετρελαϊκό πεδίο του πρίνου και περίπου 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την ακτή της Ανατολικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα, σε θαλάσσια περιοχή με βάθος νερού τα 38 μέτρα.

Από το 2008, η Energean έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια στη νέα προσπάθεια ανάπτυξης του πεδίου, αναβιώνοντας την παραγωγή, η οποία είχε διακοπεί από το 2004. Στο πλαίσιο, δε, του εν εξελίξει επενδυτικού προγράμματος, η εταιρεία έχει σχεδιάσει την πραγματοποίηση μίας νέας οριζόντιας γεώτρησης για την περίοδο 2017-2018 προκειμένου να αναπτύξει τα διαπιστωμένα (2P) 3,3 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Ως τώρα ο Βόρειος Πρίνος έχει παραγάγει 4 εκατ. βαρέλια. Η μέση ημερήσια παραγωγή του 2016 ήταν 313 βαρέλια, σε μία αύξηση της τάξης του 58% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά -αύξηση που επιτεύχθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση μίας σειράς τεχνικών παρεμβάσεων.

Ιστορία
Η δομή του Βόρειου Πρίνου για πρώτη φορά αναδείχθηκε ως πιθανός ερευνητικός στόχος το 1976, όταν η γεώτρηση Prinos-4 (P-4) εντόπισε μικρές ποσότητες πετρελαίου βορείως του πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου. Ακολούθησαν σεισμικές έρευνες τριών διαστάσεων το 1993 καθώς και η ερευνητική γεώτρηση Prinos North-2 (PN-2), μέσω της οποίας ανακαλύφθηκε το κυρίως πεδίο του Βόρειου Πρίνου καθώς καθώς και ένας δεύτερος, βαθύτερος ταμιευτήρας λεπτότερων ψαμμιτών, το οποίο ονομάστηκε Delta.

O Βόρειος Πρίνος επιβεβαιώθηκε και αναπτύχθηκε ως δορυφορικό πεδίο στον Πρίνο μέσω της οριζόντιας γεώτρησης PNA-H1 το 1996. Η γεώτρηση PNA-H1 δόθηκε στην παραγωγή το 1997 με αρχική παραγωγή 3.000 βαρέλια και, με εξαίρεση μία διακοπή για τεχνικούς λόγους την περίοδο 1998-1999, παρήγαγε ως το 2004. Πριν την διακοπή στα τέλη του 1998, η PNA-H1 έδινε 1.500 βαρέλια ημερησίως, ενώ στην επανέναρξή της συνέχισε να υποχωρεί έως τα 300 βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας το 80% σε περιεκτικότητα σε νερό. Πριν τη διακοπή του 2004, επιχειρήθηκε μια ανεπιτυχής βοηθητική γεώτρηση.

Με άξονα ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα, η Energean πραγματοποίησε το 2009 μία ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω της γεωλογικής πολυπλοκότητας του ταμιευτήρα, γεώτρηση, την PNA-Η3. Ήταν μια οριζόντια γεώτρηση (οριζόντια τομή 358 μέτρων εντός του ταμιευτήρα) η οποία έφθασε σε συνολικό βάθος 4.370 μέτρων.

Η παραγωγή πετρελαίου ξεκίνησε με ροή άνω των 1.500 βαρελιών ημερησίως, αλλά στη συνέχεια σταδιακά υποχώρησε κάτω και από τα 200 βαρέλια ημερησίως, πριν υπερδιπλασιασθεί έπειτα από τις τεχνικές παρεμβάσεις του πρώτου τριμήνου του 2016.

Νότια Καβάλα

Τον Νοέμβριο του 2015, η άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας που διαθέτει η Energean, παρατάθηκε κατά τρία χρόνια (2+1) και η εταιρεία ετοιμάζει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο που προβλέπει την εγκατάσταση αντλιών παραγωγής σε δύο από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Το project θα επιτρέψει την αύξηση της αποληψιμότητας φυσικού αερίου σε ποσοστό 98%, καθώς εκτιμάται ότι το κοίτασμα διαθέτει ακόμη 2 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου.

Ωστόσο, το εξαντλούμενο κοίτασμα θεωρείται ως απολύτως κατάλληλο για μετατροπή σε Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με τον αγωγό TAP, καθώς εκείνος θα διέρχεται μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά από τις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Eneregan στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας.

Η Energean έχει υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από τον Ιούλιο του 2011 αίτηση για την απόκτηση άδειας αποθήκευσης φυσικού αερίου, η οποία επιτρέπει τη μετατροπή, ενώ συνολικά το project είναι σε αναμονή της έγκρισης από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για επένδυση, η οποία έχει αρχικά εκτιμηθεί σε 400 εκατ. δολάρια.

Ιστορία

Το πεδίο της Νότιας Καβάλας ανακαλύφθηκε από τη γεώτρηση SK-1, την πρώτη ερευνητική γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε στη Λεκάνη το 1972, στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού προγράμματος που οδήγησε το κύριο πετρελαϊκό πεδίο του Πρίνου και την δομή Zeta. Η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε από συνολικά έξι ακόμη ερευνητικές και επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και η Νότια Καβάλα αναπτύχθηκε παράλληλα με τον Πρίνο ως δορυφορικό πεδίο στην περίοδο 1979-1980.

Η παραγωγή ξεκίνησε στις 24 Μαϊου 1981 και, έκτοτε, δύο παραγωγικές γεωτρήσεις είναι ενεργοί σε βάθος 2.050 μέτρων κατά μέσο όρο. Για την άντληση του αερίου, εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα «Κάππα» η οποία συνδέθηκε μέσω αγωγού με τον Πρίνο. Στόχος ήταν η προμήθεια καύσιμου αερίου στο θαλάσσιο συγκρότημα και στο χερσαίο εργοστάσιο επεξεργασίας. Στη δεκαετία του ΄90, στην «Κάππα» προστέθηκε συμπιεστής με στόχο την διατήρηση της παραγωγής.

Ανάπτυξη
Ισραηλ

Η Energean Israel είναι ο Operator και κατέχει το 100% των αδειών εκμετάλλευσης των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin, που βρίσκονται στο Ισραήλ. Τα δύο κοιτάσματα έχουν διαπιστωμένα 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου καθώς και 20 εκατομμύρια ελαφρού πετρελαίου (δυνητικά και προοπτικά αποθέματα).

Τον Φεβρουάριο του 2017 η Kerogen Capital, διεθνής διαχειρίστρια ιδιωτικών κεφαλαίων, συμφώνησε να επενδύσει αρχικά 50 εκατ. δολάρια στην Energean Israel και, μετά την έγκριση της συμφωνίας από τις ισραηλινές αρχές, πρόκειται να κατέχει το 50% των μετοχών της εταιρείας.

Η Energean Israel έχει σχεδιάσει να επενδύσει 1,3-1,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι να φτάσει στην πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου (αρχές 2020).

Παράλληλα, έχει δεσμευθεί να υποβάλει στην ισραηλινή κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των πεδίων έως τα μέσα του 2017, με την χρήση ενός FPSO, ενώ εκτιμά ότι χρειάζεται να συμβολαιοποιήσει ετησίως περί τα 3 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου για να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση.

Το αέριο που θα παραχθεί από τους ταμιευτήρες των δύο κοιτασμάτων προορίζονται για την ισραηλινή αγορά. Η οικονομία του Ισραήλ αναπτύσσεται με ιδιαίτερα ισχυρούς ρυθμούς (2,8% το 2015 και 3,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την Τράπεζα του Ισραήλ), ενώ η κατανάλωση ηλεκτρισμού αναμένεται, κατά το μετριοπαθέστερο σενάριο, να αυξάνεται κατά 2% ετησίως για την επόμενη δεκαετία.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα χρειαστεί ετησίως την εγκατάσταση περίπου 300 μεγαβάτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι οι δύο άδεις λήγουν το 2044.

Τα δύο κοιτάσματα

Τα κοιτάσματα Karish και Tanin βρίσκονται στην ΑΟΖ του Ισραήλ σε βάθος 1,700 μέτρων και σε απόσταση 40 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο. Ανακαλύφθηκαν από την εταιρεία Noble to 2012 και το 2013 αντιστοίχως στη λεκάνη της Λεβαντίνης με τα εξής χαρακτηριστικά:
– Καρίς-1, 2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου σε θέση.
– Τανίν-1, 1,2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου σε θέση.
– Καρίς C, που αποτελεί την πρώτη σημαντική ανακάλυψη πετρελαίου.

Οι δε γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν σημαντική προοπτική αναβάθμισης του δυναμικού υδρογονανθράκων (0,5 τρισεκ. κυβικά πόδια στο Βόρειο Καρίς και 0,8 τρισεκατομμύρια στις ανατολικές περιοχές του Τανίν)

Και τα δύο κοιτάσματα αποτελούν μέρος των αμμόλιθων του Ταμάρ που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του ιδιαίτερα παραγωγικού Πρώιμου Μειόκαινου.

Βαθύτεροι στόχοι της Ιουρασικής έχουν εντοπισθεί κάτω από τα δύο κοιτάσματα.

Ιστορικό

Η γεώτρηση Καρίς -1 ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου 2013 και έφθασε σε ένα συνολικό βάθος 4.812 μέτρων. Η γεώτρηση διήρκεσε 77 ημέρες.

Η γεώτρηση Τανίν -1 ξεκίνησε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 και έφθασε σε συνολικό βάθος 5.504 μέτρων, ενώ διήρκεσε 88 ημέρες.

Οι άδειες εκχωρήθηκαν τον Νοέμβριο του 2014 και έχουν 30ετή διάρκεια με δυνατότητα επέκτασης για δέκα ακόμη χρόνια, ενώ καλύπτουν τα δύο πεδία καθώς και γειτονικούς ερευνητικούς στόχους, χωρίς δικαιώματα εξαγωγής της παραγωγής.

H Energean συμφώνησε την αγορά του 100% των δύο κοιτασμάτων από τις Delek Drilling και Avner τον Αύγουστο του 2016, ενώ τέσσρις μήνες αργότερα δόθηκε και η απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές.

Πρίνος

Τα βεβαιωμένα αποθέματα (2P) του Πρίνου είναι 20,8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ συνολικά το κοίτασμα εκτιμάται ότι διαθέτει (Stock Oil In Place) 289 εκατ. βαρέλια πετρελαίου (ο συντελεστής ανάκτησης είναι στο 38%), εκ των οποίων το 85% προέρχεται από τις υποενότητες Α1 και Α2 του κοιτάσματος.

Το Energean Force, το ιδιόκτητο γεωτρύπανο της εταιρείας, υλοποιεί από τον Σεπτέμβριο του 2016 ένα πρόγραμμα συνολικά επτά γεωτρήσεων στο κοίτασμα του Πρίνου, το οποίο έχει ξεκινήσει από την πλατφόρμα “Alpha”, ενώ το γεωτρύπανο προβλέπεται να μετακινηθεί και στην πλατφόρμα «Beta» στη διάρκεια του προγράμματος.

Η εκτέλεση του γεωτρητικού προγράμματος μαζί με τις εκτελούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην πεπραιτέρω αύξηση της παραγωγής του Πρίνου, η οποία ήταν 3.177 βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όσο στη διάρκεια του 2016.

Βόρειος Πρίνος

Στον Βόρειο Πρίνο, από τον ανεξάρτητο εκτιμητή ERC Equipoise έχουν πιστοποιηθεί 2,9 εκατ. βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου (2P), ενώ συνολικά το κοίτασμα εκτιμάται στα 16 εκατ. βαρέλια, με συντελεστή ανάκτησης στο 24% μόλις.

Μία νέα γεώτρηση (εκτροπή της γεώτρησης PNA-H3) πρόκειται να εκτελεστεί από την εξέδρα Alpha του Πρίνου το 2017, σε μία επένδυση της τάξης των 8 εκατ. δολαρίων. Η νέα γεώτρηση εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής στα επίπεδα των 2.000 βαρελιών ημερησίως έναντι των 400-500 βαρελιών σήμερα.

Η Energean έχει επίσης εκπονήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του πεδίου του Βόερειο Πρίνου, το οποίο προβλέπει και την εγκατάσταση μίας νέας δορυφορικής εξέδρας άντλησης, η οποία θα ονομαστεί “Omicron”. Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 32 εκατ. δολαρίων, ενώ από τη νέα εξέδρα πρόκειται να πραγματοποιηθούν τέσσερις επιπλέον γεωτρήσεις.

Επιπλέον, συνολικά δέκα γεωτρήσεις έχει σχεδιαστεί να εκτελεστούν από τη συγκεκριμένα εξέδρα στις ανακαλύψεις Zeta και Delta, οι οποίες ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί, καθώς και στον ερευνητικό στόχο Alpha.

Η εμπορευσιμότητα αυτού του σχεδίου πρόκειται να επιβεβαιωθεί μετά την επιβεβαιωτική γεώτρηση του πεδίου Zeta στη διάρκεια του γεωτρητικού προγράμματος του Πρίνου.

Έψιλον

Στο κοίτασμα Έψιλον έχουν βεβαιωθεί 17,4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, ενώ συνολικά το κοίτασμα εκτιμάται ότι διαθέτει 39 εκατ. βαρέλια, με συντελεστή ανάκτησης μόλις 1%, καθώς έχουν παραχθεί περίπου 300.000 βαρέλια πετρελαίου το 2010.

Η Energean έχει σχεδιάσει να αναπτύξει το κοίτασμα με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
-Τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μίας νέας αυτοεγκαθιστώμενης πλατφόρμας, η οποία θα ονομαστεί “Lamda” και η οποία θα εγκατασταθεί 3,5 χιλόμετρα βορειοδυτικά από τις υφιστάμενες πλατφόρμες του Πρίνου.
-Την εγκατάσταση τριών υποβρύχιων αγωγών που θα συνδέουν τη νέα εξέδρα με την εξέδρα “Delta” του Πρίνου
-Την πραγματοποίηση πέντε ως εννέα γεωτρήσεων.

Το αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει περί τα 50 εκατ. δολάρια για τις κατασκευαστικές εργασίες και 60 εκατ. δολάρια για την πραγματοποίηση των γεωτρήσεων.

Το πεδίο
Το πετρελαϊκό πεδίο Έψιλον αποτελεί μία αντικλινή δομή περίπου τρία χιλιόμετρα δυτικά από το πεδίο του Πρίνου. Το Έψιλον ανακαλύφθηκε το 2000 με την γεώτρηση Ε-1, με την οποία τεσταρίστηκε ξινό αργό πετρέλαιο με βαρύτητα 36 βαθμούς API σε ταμιευτήρες σε βάθος 2.800 μέτρων. Η γεώτρηση παρέκλινε έναν χρόνο αργότερα κατά 500 μέτρα νοτιοδυτικά, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ταμιευτήρα και τεστάροντας πετρέλαιο.

Ιστορία
Οι έρευνες στο κοίτασμα Έψιλον ξεκίνησαν στην δεκαετία του ΄90, όταν η αντικλινής δομή επιβεβαιώθηκε από την ερμηνεία των δεδομένων σεισμικής έρευνας δύο διαστάσεων. Η περιοχή, πάντως, δεν θεωρήθηκε ως πρώτης προτεραιότητας και καλύφθηκε μόνο μερικά από την τρισδιάστατη σεισμική έρευνα του 1993. Ωστόσο, η νέα τρισδιάστατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1997 κάλυψε πλήρως την περιοχή, καθιστώντας εφικτή την χαρτογράφηση της δομής, αναβαθμίζοντας το Έψιλον σε ερευνητικό στόχο πρώτης προτεραιότητας.

Το πετρελαϊκό πεδίο ανακαλύφθηκε το 2000, όταν η γεώτρηση Ε-1 δοκίμασε ξινό πετρέλαιο με βαρύτητα API 36 βαθμών σε ταμιευτήρες ανάλογους με εκείνους του Πρίνου και σε βάθος 2.800 μέτρων περίπου. Έναν χρόνο αργότερα, η γεώτρηση ανακατευθύνθηκε περίπου 500 μέτρα νοτιοανατολικά, επιβεβαιώνοντας την παρουσία ταμιευτήρα και δοκιμάζοντας πετρέλαιο.

Τον Ιανουάριο του 2010, η Energean πραγματοποίησε μία οριζόντια γεώτρηση, την EA-H, η οποία για διάστημα ενός περίπου χρόνου παρήγαγε συνολικά περί τις 300.000 βαρέλια πετρελαίου. Το μήκος της γεώτρησης ήταν 5.297 μέτρα, γεγονός που την κατέστησε την μακρύτερη ως τότε στην ιστορία της Μεσογείου, ενώ το οριζόντιο τμήμα κάθε ποδιού υπερέβαινε τα 450 μέτρα.

Κατάκολο

Τον Νοέμβριο του 2016 η Energean και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμφώνησαν στην οριοθέτηση της περιοχής εκμετάλλευσης του υπεράκτιου κοιτάσματος στο Δυτικό Κατάκολο.

Με βάση την συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που πραγματοποιήθηκε από την Energean στη διάρκεια της διετούς ερευνητικής περιόδου, το κοίτασμα του Δυτικού Κατακόλου εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 35-40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου σε θέση (Stock Tank Oil In Place), ενώ στα επίπεδα του 30% εκτιμάται η αποληψιμότητα.

Η Περιοχή της διάρκειας 25 ετών Εκμετάλλευσης ορίσθηκε σε έκταση 60 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έναντι συνόλου 545 τετραγωνικών χιλιομέτρων της περιοχής παραχώρησης του Κατακόλου.

Στην Περιοχή Εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται και χερσαία έκταση (περιοχή Βιολογικού Καθαρισμού του Πύργου Ηλείας) για την δημιουργία εγκαταστάσεων και τη διενέργεια γεωτρήσεων (οριζόντιων), ενώ δεν εντάχθηκε η περιοχή του Λιμένος Κατακόλου και η προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτήρι Κατακόλου – Κυπαρισσία) όπως αυτή έχει προσδιορισθεί με την Υπουργική Απόφαση 25794/16.

Η Energean πρόκειται να υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για το κοίτασμα του Δυτικού Κατακόλου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2017. Ο νέος προγραμματισμός της Energean Oil & Gas παραπέμπει στο 2018 για την εκτέλεση της πρώτης γεώτρησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την στεριά προς την θάλασσα (οριζόντια γεώτρηση) και θα προχωρήσει σε μήκος περίπου 4,5 χιλιομέτρων, κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, φθάνοντας στο κοίτασμα σε βάθος περίπου 2,5 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια μέθοδο που η εταιρεία ακολούθησε τόσο σε γεωτρήσεις στον Πρίνο όσο και στον Κόλπο του Σουέζ στην Αίγυπτο (οικόπεδο East Magawish, κοντά στο τουριστικό θέρετρο El Gouna).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία των απαιτούμενων οδεύσεων καθώς και των απαραίτητων εγκαταστάσεων (δεξαμενές αποθήκευσης, αγκυροβόλιο μεταφόρτωσης κλπ). Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη του πεδίου είναι της τάξης των 50 εκατ. δολαρίων.

Το πεδίο
Η παραχώρηση του Κατακόλου, συνολικής έκτασης 545 τετραγωνικών χιλιομέτρων τόσο υπεράκτια (αβαθή και βαθιά νερά) όσο και χερσαία, βρίσκεται στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τρεις ανακαλύψεις και πολλαπλούς πιθανούς στόχους.

Το βάθος νερού κυμαίνεται μεταξύ 200 και 300 μέτρων, ενώ ο ταμιευτήρας βρίσκεται σε βάθος 2.300-2.600 μέτρων. Το πεδίο περιέχει περίπου 180 μέτρα ξινό αέριο, έχοντας από κάτω ένα χείλος 120 μέτρων πετρελαίου σε μια ανθρακική δομή με επιπλέον μη γεωτρηθέν πιθανό δυναμικό που βρίσκεται βαθύτερα. Γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του ’60 οδήγησαν και σε δύο ανακαλύψεις αερίου.

Ο ταμιευτήρας του Δυτικού Κατακόλου εκτιμάται ότι συνιστά ένα διπλού πορώδους σύστημα (μήτρα, ρωγμές, μικρές κοιλότητες) με επικάλυμμα αερίου και υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Ιστορία
Η ευρύτερη περιοχή γεωτρήθηκε για πρώτη φορά στη στεριά το 1939 με την γεώτρηση Katakolo-1. Ως το 1984 ακολούθησαν δεκατρείς γεωτρήσεις, οι δέκα εκ των οποίων ανέδειξαν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ήταν ξερές.

Η ανακάλυψη του κοιτάσματος υδρογονανθράκων στο Κατάκολο πραγματοποιήθηκε το 1981 από την κρατική εταιρεία πετρελαίου με την υπεράκτια γεώτρηση West Katakolo-1. Στη διάρκεια της γεώτρησης πραγματοποιήθηκε τεστ καύσης αερίου και συμπυκνωμάτων σε ρωγμώδη ανθρακικά πετρώματα του Ηωκαίνου και παλαιοτέρων, τα οποία βρίσκονται κάτω από πυκνούς σχιστολίθους του Πλειόκαινου. Την ίδια χρονιά ακολούθησαν οι γεωτρήσεις West Katakolo -1A και South Katakolo-1 που βρήκαν πετρέλαιο.

Το επόμενο έτος ολοκληρώθηκε η γεώτρηση West Katakolo -2, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική καύση πετρελαίου από δύο ζώνες με ροή μεταξύ 1.200 και 1.400 βαρελιών ημερησίως. Η βαρύτητα του πετρελαίου ήταν 26 – 28 API. Επίσης το 1982, η γεώτρηση South Katakolo-1A βρήκε πετρέλαιο.

Τρισδιάστατη γεωφυσική σεισμική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1984 και, έκτοτε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε δραστηριότητα, μέχρι την ανάληψη της περιοχής από την Energean, τριάντα χρόνια αργότερα.

H εταιρεία ανέλαβε την παραχώρηση του Κατακόλου τον Μάιο του 2014, έπειτα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ ξεκίνησε την ερευνητική της δραστηριότητα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, έπειτα από την κύρωση της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Energean προχώρησε στην Δήλωση Εκμεταλλευσιμότητας του κοιτάσματος, έπειτα από την επεξεργασία και επανερμηνεία των διαθέσιμων τρισδιάστατων δεδομένων.

Έρευνα
Λεκάνη Πρίνου

Η Energean πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2015 την πρώτη μετά το 1997 στην Ελλάδα 3D σεισμική έρευνα στην περιοχή παραχώρησης του Πρίνου, καλύπτοντας μία έκταση 340 τετραγωνικών χλμ, καλύπτοντας και τις υφιστάμενες εξέδρες.

Η πρώτη fast track επεξεργασία των δεδομένων ήταν έτοιμη δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η τελική επεξεργασία το καλοκαίρι του 2016 ενώ η ερμηνεία, η ποσοτική ερμηνεία και η απεικόνιση PSDM είναι σε εξέλιξη.

Η χρήση της νέας τεχνολογίας θα βοηθήσει την Energean να επιλέξει τις βέλτιστες θέσεις των μελλοντικών αναπτυξιακών γεωτρήσεων εντός του κυρίως πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου και των δορυφορικών πεδίων του Βόρειου Πρίνου και Έψιλον. Στη διάρκεια της διετίας 2017-2018, πρόκειται να διενεργηθούν περισσότερες από 10 αναπτυξιακές γεωτρήσεις.

Επιπλέον, αξιολογούνται οι προσδιορισμένες πιθανές δομές υδρογονανθράκων και αναζητούνται νέες ερευνητικές δυνατότητες με στόχο την αύξηση των αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες στη Λεκάνη του Πρίνου.

Η ομάδα Γεωλογίας και Γεωφυσικής της Energean έχει ήδη εκτιμήσει τρεις προοπτικές, τις Καζαβίτη, Άθω και Δέλτα.

Οι νέοι στόχοι
– Ο Καζαβίτης γεωτρήθηκε πρόσφατα με την εμβάθυνση μιας από τις αναπτυξιακές γεωτρήσεις του Πρίνου, με την οποία ανακαλύφθηκε γλυκό πετρέλαιο σε στρώμα ψαμμιτών επτά μέτρων χωρίς ενδείξεις επαφής. Οι ψαμμίτες εκτιμάται ότι είναι στρατηγραφικά παγιδευμένοι και η περιοχή τελεί υπό αξιολόγηση.
– Στον Άθω ανακαλύφθηκε γλυκό πετρέλαιο το 1983, ωστόσο η απεικόνιση με βάση τα παλαιότερα σεισμικά δεδομένα ήταν ιδιαίτερα φτωχή. Η περιοχή αξιολογείται εκ νέου με βάση τα δεδομένα της τρισδιάστατης έρευνας του 2015.
– Στον Δέλτα ανακαλύφθηκε και τεσταρίσθηκε ξινό πετρέλαιο από ένα στρατηγραφικά βαθύτερο σε σχέση με εκείνο του Βόρειου Πρίνου επίπεδο. Και αυτή η ανακάλυψη αξιολογείται εκ νέου με βάση τα δεδομένα της 3D έρευνας.

Επίσης, έχουν εντοπιστεί νέοι ερευνητικοί στόχοι και έχουν καταγραφεί ως προοπτικοί πόροι. Πρόκειται, συγκεκριμένα για τους Όμικρον, Άλφα και Νοτιοανατολικό Πρίνο.

-Ο Όμικρον ανακαλύφθηκε σε στρατηγραφική παγίδα στους εβαπορίτες. Παρουσιάζει ομοιότητες με το γειτονικό πεδίο φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας.
-Ο Άλφα γειτνιάζει με τον Βόρειο Πρίνο και ο κύριος ταμιευτήρας συγκροτείται από ψαμμίτες ανάλογους προς εκείνους του Πρίνου.
-Ο Νοτιοανατολικός Πρίνος παρουσιάζει δομή ανάλογη προς τα τμήματα ταμειυτήρων B και C που παράγουν στο πετρελαϊκό πεδίο του Πρίνου. Ο στόχος είναι εφικτό να γεωτρηθεί από το υφιστάμενο σύστημα εξεδρών και, εφόσον υπάρξει ανακάλυψη, να αναπτυχθεί σε σύνδεση προς εκείνες.

Ιωάννινα

Στις 31 Μαρτίου 2017, η Energean υπέγραψε συμφωνία μεταβίβασης στη Repsol του 60% της άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για την χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα. H Repsol αναλαμβάνει και Διαχειριστής (Operator).

Η Repsol προγραμματίζει τη διενέργεια σεισμικής έρευνας δύο διαστάσεων στην περιοχή στην περίοδο 2017/2018.

Τον Αύγουστο του 2015, η Energean πραγματοποίησε την πρώτη στην ιστορία των ελληνικών υδρογονανθράκων αεροβαρυτική έρευνα, με την οποία καταγράφηκε από αέρος το ανάγλυφο του εδάφους.

Σκοπός της έρευνας, μαζί με την εξέταση δειγμάτων από πετρώματα που συλλέγονται από τις εξορμήσεις γεωλόγων στην ύπαιθρο και την επεξεργασία και την ερμηνεία των υφιστάμενων δεδομένων από τις παλαιότερες σεισμικές έρευνες, είναι ο εντοπισμός πετρελαιοπιθανών περιοχών ενόψει της σεισμικής έρευνας.

H παραχώρηση

Το οικόπεδο των Ιωαννίνων είναι μια υποερευνημένη περιοχή, έκτασης 4.187 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με λιγότερα από 1.500 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων δύο διαστάσεων και με μία, μόνο, ερευνητική γεώτρηση να έχει πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας.

Η περιοχή θεωρείται μέρος της ζώνης των Ελληνιδών, η οποία φιλοξενεί τηξν ιδιαίτερα γόνιμη Ιόνια Λεκάνη και την Απουλία πλατφόρμα και παρουσιάζει ομοιότητες με μεγάλες ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Αλβανία. Συνολικά, πάνω από 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και 30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου έχουν ανακαλυφθεί «σε θέση» σε Αλβανία, Ιταλία και Κροατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι του 2015, συμμετοχή σε γειτνιάζον οικόπεδο προς αυτό των Ιωαννίνων απέκτησε η Royal Dutch Shell.

Σημαντικό δυναμικό υδρογονανθράκων μπορεί να αναδειχθεί στα «κλασικά» ανθρακικά πετρώματα της Μεσοζωικής περιόδου στην Αλβανία καθώς και στο συστήματα της Απουλίας που παρουσιάζουν αναλογίες προς την χερσαία Νότια Ιταλία.

Εντός της παραχώρησης των Ιωαννίνων, άλλωστε, έχουν καταγραφεί ισχυρές πετρελαϊκές διαρροές που ταυτοποιούνται στα γνωστά μητρικά πετρώματα της περιοχής.

Ιστορία των ερευνών
To οικόπεδο των Ιωαννίνων αρχικά ερευνήθηκε από τον ιταλικό στρατό κατοχής στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄60, το Ελληνικό Δημόσιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου πραγματοποίησε δύο γεωτρήσεις. Στα ‘80ς, στο πλαίσιο οκτώ ερευνητικών γεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, εντοπίστηκαν εμφανίσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μεσοζωικής περιόδου καθώς και παχιά γεωτρήσιμα τμήματα πιθανών γενεσιουργών πετρωμάτων υψηλής ποιότητας από την Κρητηδική, την Ιουρασική και την Τριαδική περίοδο. Σε αυτήν την περίοδο αποκτήθηκαν δεδομένα περίπου 1.000 χιλιομέτρων από σεισμικές γραμμές δύο διαστάσεων.

Η τελευταία εταιρεία που εξερεύνησε την περιοχή των Ιωαννίνων ήταν η Enterprise Oil, η οποία και επέστρεψε την παραχώρηση στο ελληνικό Δημόσιο, έπειτα από την ανεπιτυχή ολοκλήρωση της ερευνητικής γεώτρησης «Δήμητρα», το 2001. Σημειωτέον ότι η Enterprise απορροφήθηκε στη συνέχεια από την Royal Dutch Shell.

Μια πρόσφατη και υπό το πρίσμα της νέας τεχνολογίας αξιολόγησε απέδειξε ότι δεν ελέγχθηκαν πραγματικές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων και αυτή ήταν η αιτία για τις ξερές γεωτρήσεις. Λόγω της ιδιαίτερα σύνθετης γεωλογίας της επιφάνειας του εδάφους, η ποιότητα των υφιστάμενων σεισμικών είναι ιδιαίτερα πτωχή και αυτό καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων. Η επανερμηνεία των σεισμικών συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση της εικόνας και καθιστά εφικτό τον εντοπισμό δομών που ως τώρα δεν ήταν αναγνωρίσιμες.

Μαυροβούνιο

Τον Μάρτιο του 2017, η Energean υπέγραψε με το Κράτος του Μαυροβουνίου Σύμβαση Παραχώρησης για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων ήρθε σε δύο υπεράκτιες περιοχές (οικόπεδα 26 και 30).

Τα δύο οικόπεδα βρίσκονται σε βάθος 50 έως 100 μέτρων, κοντά στις ακτές του Μαυροβουνίου, στην περιοχή του Bar.

Η συνολική επένδυση για την επταετή ερευνητική περίοδο είναι της τάξης των 19 εκατ. δολαρίων και αφορά τη διενέργεια σεισμικής έρευνας τριών διαστάσεων, την εκπόνηση γεωφυσικών και γεωλογικών μελετών καθώς και μία ερευνητική γεώτρηση.

H Energean σχεδιάζει την πραγματοποίηση γεωφυσικής σεισμικής έρευνας στο πρώτο τετράμηνο του 2018, εκτιμώντας ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε σημείο-κλειδί του υποερευνημένου και αναξιοποίητου δυναμικού της Ανατολικής Αδριατικής.

Η περιοχή της Αδριατικής

Η Ανατολική Αδριατική παραμένει μια υποερευνημένη περιοχή, παρότι διαθέτει ολα τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στη γένεση πετρελαϊκών συστημάτων και παρόλο που η δυτική Αδριατική έχει αποδειχθεί μία ιδιαίτερα γόνιμη περιοχή -παραγωγός υδρογονανθράκων, καθώς Ιταλία και Κροατία δίνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο πετρελαίου εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια.

Τα δεδομένα της περιοχής δείχνουν ότι το κύριο πετρελαϊκό σύστημα στην λεκάνη του Μαυροβουνίου συνδέεται με μητρικά πετρώματα της Κρητιδικής περιόδου. Επιπλέον, η διασπορά των διαφυγών και των εμφανίσεων πετρελαίου στην περιοχή παραπέμπει στην εκτίμηση ότι αυτά τα πετρώματα είναι γόνιμα και ότι η έκταση των ώριμων μητρικών πετρωμάτων μπορεί να είναι σημαντική.

H περιοχή φαίνεται ότι παρουσιάζει αναλογίες με την επιφανειακή «Ζώνη Kruga» στη Βόρεια Αλβανία. Η ομοιότητα της θαλάσσιας περιοχής του Μαυροβουνίου εντοπίζεται στην χερσαία ανακάλυψη του 2013 «Shpirag-2» στην Αλβανία, όπου o ταμιευτήρας ασβεστολίθων της Kρητιδικής ανέδειξε κορεσμένο πετρέλαιο σε βάθος 5.000 μέτρων. Οι ανακαλύψεις σε αυτήν περιοχή της Αλβανίας φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ιστορία των ερευνών

Το Μαυροβούνιο έχει συνολική έκταση 21.500 τ. χιλιόμετρα, ενώ άλλα 8.500 τ.χιλιόμετρα καλύπτει η θαλάσσια περιοχή. Ως τώρα, μόνο 20 ερευνητικές γεωτρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί, οι δεκαέξι εκ των οποίων σε χερσαίες περιοχές.

Η ερευνητική δραστηριότητα ξεκίνησε με την κρατική εταιρεία Nafta Crne Gore και διήρκεσε από το 1949 ως το 1966 και σε αυτήν την περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι 16 γεωτρήσεις στην στεριά, χωρίς πάντως η επιλογή των τοποθεσιών να θεωρείται η ιδανική, αφού έγινε με κριτήριο την επιφανειακή γεωλογία. Ως αποτέλεσμα και παρά την εμφάνιση φυσικού αερίου και πετρελαίου σε αρκετές από τις γεωτρήσεις, δεν υπήρξε κάποια ανακάλυψη.

Το 1973, η ευθύνη των ερευνών μεταβιβάστηκε στην επίσης υπό κρατικό έλεγχο εταιρεία Jugopetrol Kotor, η οποία ωστόσο ήταν ειδικευμένη στη διύλιση και στην εμπορία. Σε συνεργασία με διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, η Jugopetrol Kotor απέκτησε πάνω από 10.000 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων δύο διαστάσεων καθώς και 400 χιλιόμτρα σεισμικών δεδομένων τριών διαστάσεων στην θάλασσα. Επιπλέον, αποκτήθηκαν σεισμικά δεδομένα 1.250 χιλιομέτρων δύο διαστάσεων στη στεριά.

Μεταξύ του 1975 και του 1991 πραγματοποιήθηκαν τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις στην θάλασσα και μία στη στεριά με στόχο την ανθρακική πλατφόρμα.

Η γεώτρηση JJ-1 (4.700 μέτρα) εντόπισε σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου στις κλαστικές αποθήκες του Ολιγόκαινου.
Η γεώτρηση JJ-3 ανέκτησε 183 βαρέλια πετρελαίου 24 βαθμών API από τα ανθρακικά πετρώματα της Κρητιδικής περιοχής. Επιπλεον, όλες οι θαλάσσιες γεωτρήσεις είχαν σημαντικές εμφανίσεις αερίου, για το οποίο όμως δεν υπήρξε δοκιμαστική καύση,

Λόγω της σύνθετη γεωλογικής δομής, η σειμική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για τις ανθρακικές δομές της Κρητιδικής. Συνεπώς, οι τέσσρις γεωτρήσεις δεν θεωρείται ότι έχουν επαρκώς ελέγξει το πλήρες δυναμικό σε αυτές τις δομές. Σεισμικές έρευνες τριών διαστάσεων νέας τεχνολογίας και η ερμηνεία τους θα επιτρέψουν να εντοπιστούν νέες δομές που ως τώρα δεν ήτνα δυνατό να αναγνωριστούν.

Τον Μάιο του 2014 η Energean Oil & Gas υπέβαλε προσφορά στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού της χώρας για την σύναψη συμβάσεων παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα. Δύο χρόνια αργότερα (Ιούνιος 2016) η εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με το υπουργείο Οικονομίας για την ανάληψη της έρευνας στα δύο οικόπεδα.
Η συμφωνία εγκρίθηκε στο τέλος του έτους από το κοινοβούλιο της χώρας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πλησίον των περιοχών που ανέλαβε η Energean Oil & Gas, τέσσερα οικόπεδα προς έρευνα και παραγωγή έχει αναλάβει η κοινοπραξία των εταιρειών ΕΝΙ και Novatek.

Αίγυπτος

Το West Kom Ombo είναι μια χερσαία περιοχή στην Άνω Αίγυπτο, η οποία το 2015 εισήλθε στη δεύτερη ερευνητικής περίοδο και καλύπτει πλέον μία έκταση 20.948 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έπειτα από την επιστροφή έκτασης μετά το πέρας της πρώτης περιόδου.

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016 και ενόψει της διενέργειας δύο ερευνητικών γεωτρήσεων (Φεβρουάριος 2017), η Energean ολοκλήρωσε δισδιάστατη σεισμική έρευνα, αποκτώντας δεδομένα 400 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα η συνολική κάλυψη στην παραχώρηση να φτάνει πλέον τα 2.000 χιλιόμετρα.

Η προκαταρκτική επεξεργασία και ερμηνεία της Γραμμής 50001 (βλ. φωτό αριστερά) δείχνει πιθανές αναπτύξεις
δομής εντός της προσδιορισμένους ρηξιγενούς λεκάνης στο βόρειο τμήμα της παραχώρησης.

Η νέα ολοκληρωμένη μελέτη επί της Λιμνοθαλάσσιας Ρηξιγενούς Λεκάνης στο Sin El Kaddab στο νότιο μέρος της παραχώρησης έδειξε μία καλά αναπτυγμένη πυκνή ιζηματογενή ακολουθία, τμηματικά βαθύτερη από την γειτονική ρηξιγενή λεκάνη του Kom Οmbo που παράγει πετρέλαιο.

Επιπλέον, μια μεγάλη δομή με πιθανά αποθέματα υδρογονανθράκων χαρτογραφήθηκε στα σεισμικά δεδομένα, πάνω από μια σαφή αντικλινική δομή μεγάλου βάθους που προσδιορίζεται από παλαιομαγνητικά δεδομένα. Η χαρτογραφημένη θέση της γεώτρησης βρίσκεται στην κορυφή του αντικλίνου και συνδέεται άμεσα με δρόμους μετανάστευσης από τα πιθανά ώριμα μητρικά πετρώματα Άνω Παλαιοζωικής – Ιουρασσικής ηλικίας.

Ακόμη, προσδιορίστηκαν 16 δομές με πιθανά αποθέματα υδρογονανθράκων αντίστοιχου μεγέθους, τα οποία έχουν πρόσβαση στα κέντρα απόθεσης που προσδιορίστηκαν από τα παλαιο-μαγνητικά δεδομένα, και επίσης επικοινωνούν με τα πιθανά ώριμα μητρικά πετρώματα.

Ιστορία
Η Energean έχει αποκτήσει μία αεροβαρυτική έρευνα υψηλής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα της δεύτερης ερευνητικής περιόδου (η τελευταία επεκτάθηκε τον Ιανουάριο του 2015) ενώ το 2010, στη διάρκεια της πρώτης ερευνητικής περιόδου, είχαν αποκτηθεί 700 χιλιόμετρα δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα και είχαν πραγματοποιηθεί δύο γεωτρήσεις.

Και στις δύο ανακαλύφθηκαν καλής ποιότητας ταμιευτήρα ψαμμίτες (πορώδες 25-30%) και αναβάθμισαν ουσιαστικά την κατανόηση του υπεδάφους αυτής της αχαρτογράφητης περιοχής.

Αιτωλοακαρνανία

Στις 31 Μαρτίου 2017, η Energean ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να μεταβιβάσει στη Repsol το 60% της άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης της χερσαίας περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, για την οποία η Energean έχει υπογράψει σύμβαση (Lease Agreement) με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς είχε ανακηρυχθεί ως προτιμητέος επενδυτής από τον Φεβρουάριο 2016, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού. Η Repsol θα αναλάβει και Διαχειριστής (Operator) στο οικόπεδο.

Με βάση τα αρχικά πλάνα, στην πρώτη φάση της ερευνητικής περιόδου, θα πραγματοποιηθούν οι βασικές περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και μια αεροβαρυτική έρευνα (FTG), όπως έχει συμβεί και στην παραχώρηση των Ιωαννίνων, καθώς και σεισμική έρευνα δύο διαστάσεων σε έκταση 400 χιλιομέτρων.

Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζονται για την περίοδο 2018/2019.

Το οικόπεδο

Η Αιτωλοακαρνανία είναι μία υποεξερευνημένη περιοχή, έκτασης 4.300 τ.χλμ.

Η περιοχή θεωρείται μέρος της ζώνης των Ελληνιδών, η οποία φιλοξενεί τηξν ιδιαίτερα γόνιμη Ιόνια Λεκάνη και την Απουλία πλατφόρμα και παρουσιάζει ομοιότητες με μεγάλες ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Αλβανία. Συνολικά, πάνω από 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και 30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου έχουν ανακαλυφθεί «σε θέση» σε Αλβανία, Ιταλία και Κροατία.

Ιστορία των ερευνών
Συνολικά, οκτώ γεωτρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα στην περιοχή. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60, η BP στόχευσε τους τριαδικούς εβαπορίτες, δοκιμάζοντας ετρέλαιο 37 βαθμών στα 4.000 μέτρα.

Στην περίοδο 1999-2000, η Triton πραγματοποίησε δύο γεωτρήσεις, οι οποίος όμως έφθασαν στο ελάχιστο βάθος για το οποίο η κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχαν και τα Ελληνικά Πετρέλαια, είχε δεσμευθεί. Μαζί με μια μεγάλη περιοχή επιφανειακών εβαποριτών η οποία παραπέμπει στην ύπαρξη στόχων υπο-εβαποριτών, αναγνωρίζεται επιπλέον πιθανό δυναμικό εβαποριτών ανάλογων της Ιόνιας Ζώνης.

Άλλα σχέδια

Η Energean Oil & Gas έχει υποβάλει από την 1η Ιουλίου 2011 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για τη μετατροπή του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας σε Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου.

Η Νότια Καβάλα είναι μία στρατηγική θέση για την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής με φυσικό αέριο. Το σχέδιο δημιουργίας της υπόγειας αποθήκης είχε υιοθετηθεί το 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, με βάση την οδηγία 347/2013 για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Η αίτηση της Energean αφορά στην απόκτηση άδειας που επιτρέπει την εγκατάσταση αποθήκης φυσικού αερίου, στη βάση του ν.3428/2005, ο οποίος σχετίζεται με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Υπόγειας Αποθήκης είναι:
-Δυναμικό αποθήκευσης φυσικού αερίου 2×530 εκατ. κυβικά μέτρα
-Ετήσιο δυναμικό αποθήκευσης 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα, με παράδοση σε δύο κύκλους ετησίως με διάρκεια έως 90 ημέρες
-Μέγιστη έγχυση 7 εκατ. κυβικά μέτρα την ημέρα
-Επένδυση 400 εκατ. ευρώ, εκτίμηση που χρειάζεται επικαιροποίηση.
-Αγωγός φυσικού αερίου για την πλήρωση της αποθήκης και τη λειτουργία της
-Σύνδεση της υφιστάμενης εξέδρας Κάππα με το εργοστάσιο επεξεργασίας «Σίγμα» μέσω νέου αγωγού μήκους 32 χιλιομέτρων
-Πέντε γεωτρήσεις με διάσταση 7 ιντσών στον ταμιευτήρα και πίεση στην κεφαλή γεώτρησης 18 ατμόσφαιρες κατ’ ελάχιστον

Με δεδομένο ότι δεν έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες από το Ελληνικό Δημόσιο, το έργο είναι πλέον «παγωμένο».

Εγκαταστάσεις και υποδομές
Υπεράκτιες

Οι κύριες εγκαταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν:
• Το σύμπλεγμα των θαλάσσιων εξεδρών του Πρίνου (δύο εξέδρες παραγωγής «AΛΦΑ» και «BΗΤΑ», μία εξέδρα επεξεργασίας «ΔΕΛΤΑ», ένα πυρσό και γέφυρες σύνδεσης και επικοινωνίας των εξεδρών).
• Τη θαλάσσια εξέδρα παραγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα της Νότιας Καβάλας «KΑΠΠΑ».
• Τους αγωγούς μεταφοράς αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
• Τις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης στη Νέα Καρβάλη, το εργοστάσιο «ΣΙΓΜΑ».
• Το σταθμό και το αγκυροβόλιο φόρτωσης σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου.

Το Σύμπλεγμα του Πρίνου

Το Σύμπλεγμα των εξεδρών του Πρίνου βρίσκεται πάνω από το κέντρο του κοιτάσματος, 8 χιλιόμετρα δυτικά της νήσου Θάσου και 18 χιλιόμετρα νότια των χερσαίων εγκαταστάσεων.

Αποτελείται σε από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
• Δύο τετράποδες εξέδρες παραγωγής, την Άλφα και τη Βήτα. Κάθε εξέδρα έχει υποδοχές για 12 πηγάδια και μπορεί να εξυπηρετήσει γεωτρύπανο τύπου jack-up, work over rig και γεωτρύπανο συντήρησης (service rig). Σήμερα είναι ενεργές 18 συνολικά γεωτρήσεις παραγωγής πετρελαίου, 3 γεωτρήσεις εισπίεσης νερού για τη διατήρηση της πίεσης του κοιτάσματος καθώς και 3 ανενεργές γεωτρήσεις. Πάνω στις δύο πλατφόρμες Άλφα και Βήτα υπάρχει συνεχώς ένα workover rig στη μία και ένα service rig στην άλλη.
• Μία οχτάποδη εξέδρα επεξεργασίας, τη Δέλτα, με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις παρακάτω διεργασίες:

1. Διαχωρισμό τριών φάσεων (πετρέλαιο, αέριο και νερό) στα 15 barg και 85οC.
2. Διαχωριστή για τον έλεγχο παραγωγής των πηγαδιών (15 barg και 85οC).
3. Αφύγρανση αργού (15,5 barg και 80οC).
4. Μεταφορά αργού στις χερσαίες εγκαταστάσεις με αντλία υψηλής πίεσης μέσω ενός υποθαλάσσιου
αγωγού 8’’.
5. Αφύγρανση όξινου αερίου με TEG (14 barg και 50οC) για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού
12” από διάβρωση.
6. Επεξεργασία του παραγόμενου νερού για διάθεση ( απελαίωση και απογύμνωση).
7. Εισπίεση θαλασσινού νερού στο κοίτασμα (300 barg) για υποστήριξη της πίεσης του κοιτάσματος
Πρίνου.
8. Εισπίεση γλυκού φυσικού αερίου (gas lift) στα πηγάδια παραγωγής (90-120 barg και 100οC)
για βελτίωση της παραγωγής (enhanced oil recovery).

Η Νότια Καβάλα

Επιπλέον, στο κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας, 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τπου Πρίνου, βρίσκεται η εξέδρα ΚΑΠΠΑ. Πρόκειται για εξέδρα ίδιας κατασκευής με τις εξέδρες ΑΛΦΑ και ΒΗΤΑ του Πρίνου, έχει δύο πηγάδια παραγωγής και μπορεί να εξυπηρετήσει γεωτρύπανο τύπου jack-up, work-over και γεωτρύπανο συντήρησης (service rig).

Η εξέδρα είναι εξοπλισμένη με διαχωριστές τριών φάσεων (separators), μονάδα ανάκαμψης της πίεσης (booster compressor unit) και σύστημα αφύγρανσης αερίου με γλυκόλη (TEG gas dehydration).

Χερσαίες

Το εργοστάσιο Σίγμα βρίσκεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Καβάλας και 18 χιλιόμετρα βόρεια των εξέδρων του Πρίνου, δίπλα στην ακτή.

Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις για την τελική επεξεργασία του όξινου αργού πετρελαίου και του όξινου φυσικού αερίου από τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις σε σταθεροποιημένο αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο (NGL) και στοιχειακό θειάφι.

Οι κύριες μονάδες επεξεργασίας είναι:

1. Αφύγρανση και αφαλάτωση του όξινου αργού πετρελαίου (20 barg και 80oC).
2. Διαχωρισμός του όξινου αργού πετρελαίου σε χαμηλή πίεση (8 barg και 75οC).
3. Σταθεροποίηση του αργού πετρελαίου (βραστήρας στους 160οC και 2,5 barg).

4. Αποθήκευση του σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου σε τρεις δεξαμενές πλωτής οροφής συνολικής χωρητικότητας 500.000 βαρελιών, φόρτωση περιοδικά σε δεξαμενόπλοιο μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 24’’ και αγκυροβολίου και σταθμού φόρτωσης σε απόσταση 3 χιλιομέτρων και βάθος θάλασσας 20 μέτρων.
5. Επεξεργασία του όξινου αερίου (πύργος επαφής αερίου με DGA στα 7 barg και 80oC)
6. Ανάκτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (NGL) με αφύγρανση του φυσικού αερίου και των υγρών υδρογονανθράκων, σταδιακή ψύξη του αερίου στους -25oC και σταθεροποίηση των υγρών με αποαιθανιωτή.
7. Μονάδα παραγωγής θείου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρού θείου. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο δίδυμες μονάδες Claus με 96% μετατροπή του υδρόθειου σε θειάφι, τρεις αντιδραστήρες τύπου Sulfreen που ανεβάζουν την συνολική μετατροπή του υδρόθειου σε θειάφι στο 99,2%, δύο υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης και απαέρωσης υγρού θείου, μία δεξαμενή αποθήκευσης υγρού θείου, εξοπλισμό φόρτωσης υγρού θείου και μία μονάδα κοκκοποίησης θείου.
8. Συμπίεση του παραγόμενου γλυκού φυσικού αερίου και ανακυκλοφορία προς τις εξέδρες του Πρίνου για τις ανάγκες του gas lift μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού 5,3”.

Γεωτρύπανο

Τον Αύγουστο του 2014, η Energean αγόρασε από την KCA Deutag το αυτοανεγειρόμενο γεωτρύπανο “Glen Esk”.

Το γεωτρύπανο μετονομάστηκε σε «Energean Force» και, ενόψει της εκτέλεσης του νέου γεωτρητικού προγράμματος στον Πρίνο, ανακαινίστηκε και αναβαθμίστηκε τεχνικά επί έξι μήνες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος.

Οι διαστάσεις καταστρώματος του «Energean Force» είναι 97 μέτρα μήκος, 21 μέτρα πλάτος και 10 μέτρα ύψος και έχει σχεδιαστεί να επιχειρεί σε βάθος θαλάσσης μεταξύ 12 και 200 μέτρων, ενώ έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει γεωτρήσεις με συνολικό βάθος έως και 6.060 μέτρα.

Το Energean Force είναι σε θέση να επιχειρήσει με μέγιστο ύψος κύματος στα 2,5 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα ανέμου στους 40 κόμβους.

Το γεωτρύπανο διαθέτει σύστημα πρόσδεσης με οκτώ άγκυρες, ικανότητα ανύψωσης 1.000 kips καθώς και ελκτική ιπποδύναμη 2.000 ίππων. To ελικοδρόμιο του «Energean Force» είναι τύπου Sigorsky s-61N και S-92, ενώ σε αυτό μπορούν να διαμείνουν 116 εργαζόμενοι.

Το γεωτρύπανο έχει δύο γερανούς με δυνατότητα ανύψωσης 100 και 20 μετρικών τόνων ο καθένας.

Πλοίο υποστήριξης

Το πλοίο υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων «Valiant Energy» υποστηρίζει το γεωτρητικό πρόγραμμα της Energean που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Κόλπο της Καβάλας.

Το «Valiant Energy» κατασκευάστηκε στη Νορβηγία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του DNV, του μεγαλύτερου στον κόσμο νηογνώμονα, έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα και είναι το πρώτο πλοίο του είδους σε αυτό το μέγεθος και προδιαγραφές που έχει δραστηριοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Έχει μήκος 62,5 μέτρα, ενώ φέρει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα πυρόσβεσης (FF3 νερό, FF2 αφρός), ενώ μπορεί να εκτοξεύσει 7.500 κυβικά μέτρου νερού ανά ώρα.

Το πλοίο μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε γεωτρητικό πρόγραμμα, εκτελώντας εργασίες εφοδιασμού και μεταφοράς εξεδρών, μεταφορά εξοπλισμού και υλικών στις εξέδρες και στα γεωτρύπανα κλπ).

Επίσης, είναι σε θέση να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης αλλά και διάσωσης, καθώς μπορεί να περισυλλέξει μέσα σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και να παράσχει φροντίδα σε 155 άτομα.

Το «Valiant Energy» έχει χωρητικότητα 1.800 τόνων και πλήρωμα 22 ναυτικούς.

Αγωγοί

Έξι αγωγοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων ως εξής:

• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 6” και μήκους 12 χιλιομέτρων για τη μεταφορά γλυκού αφυγρανθέντος φυσικού αερίου από την Κάππα στη Δέλτα εξέδρα (πίεση λειτουργίας 10 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 12” και μήκους 18 χιλιομέτρων για τη μεταφορά όξινου αφυγρανθέντος φυσικού αερίου από τη Δέλτα εξέδρα στις χερσαίες εγκαταστάσεις (πίεση λειτουργίας 8 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 8” και μήκους 18 χιλιομέτρων για τη μεταφορά αφυγρανθέντος όξινου αργού πετρελαίου από τη Δέλτα εξέδρα στις χερσαίες εγκαταστάσεις (πίεση λειτουργίας 25-40 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 5,3” και μήκους 18 χιλιομέτρων για την ανακυκλοφορία γλυκού φυσικού αερίου από τις χερσαίες εγκαταστάσεις στη Δέλτα εξέδρα για εισπίεση στα πηγάδια παραγωγής (πίεση λειτουργίας 20-40 barg).

• Yπόγειος αγωγός διαμέτρου 6” και μήκους 7 χιλιομέτρων για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το δίκτυο της ΔΕΠΑ, στις εγκαταστάσεις της ΒΦΛ, προς τις χερσαίες εγκαταστάσεις (πίεση λειτουργίας 30-40 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 24” και μήκους 3 χιλιομέτρων για τη μεταφορά σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου από τις δεξαμενές αποθήκευσης στο δεξαμενόπλοιο (πίεση λειτουργίας 12 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 24” και μήκους 3 χιλιομέτρων για τη μεταφορά σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου από τις δεξαμενές αποθήκευσης στο δεξαμενόπλοιο (πίεση λειτουργίας 12 barg).
• Yποθαλάσσιος αγωγός διαμέτρου 16” και μήκους 3 χιλιομέτρων για τη μεταφορά έρματος από το δεξαμενόπλοιο προς τη δεξαμενή αποθήκευσης ballast των χερσαίων εγκαταστάσεων (πίεση λειτουργίας 12 barg).

Βοηθητικά συστήματα

Εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις, τα παρακάτω βοηθητικά συστήματα υποστηρίζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων:

• Σύστημα πυρσού (συλλέκτες υδρογονανθράκων και όξινου φυσικού αερίου και δοχεία εκτόνωσης).
• Δίκτυο αποστράγγισης υγρών.
• Δίκτυο παροχής αζώτου και αδρανοποίησης.
• Αντλιοστάσιο και Δίκτυο νερού πυρασφάλειας.
• Δίκτυο αέρα οργάνων και κοινής κατανάλωσης.
• Δίκτυο πόσιμου νερού.
• Δίκτυο αναπνευστικού αέρα.
• Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μονάδα αποθήκευσης και παροχής θειικού οξέος και καυστικού νατρίου.
• Σύστημα παραγωγής και διανομής ατμού και ανάκτησης συμπυκνωμάτων.

• Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Δίκτυο καύσιμου φυσικού αερίου.
• Δίκτυο θαλασσινού νερού ψύξης.
• Μονάδα αφαλάτωσης νερού τροφοδοσίας λεβήτων.
• Μονάδα επεξεργασίας όξινου νερού.
• Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας έρματος και ελαιώδους νερού

Η λειτουργία και συντήρηση του εργοστασίου υποστηρίζεται επίσης και από τις παρακάτω υποδομές:

• Συνεργείο ηλεκτρολογικής συντήρησης και οργάνων.
• Δύο Αποθήκες και Γυάρδα.
• Μηχανουργείο.
• Συνεργείο ηλεκτροσυγκολλητών.
• Αγκυροβόλιο (3 χιλιόμετρα από την ακτή του «Σίγμα»).
• Προβλήτα με λιμενικές εγκαταστάσεις και γερανό.
• Τρία κτίρια γραφείων.
• Πύλη.
• Γεφυροπλάστιγγα.
• Καράβι εφοδιασμού «ΕΨΙΛΟΝ».
• Δύο καράβια μεταφοράς προσωπικού («ΑΚΡΑ ΠΡΙΝΟΣ» και «ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΣ»).
• Φορτηγίδα «ΛΙΜΗΝ ΠΡΙΝΟΣ».

H νέα εξέδρα Λάμδα

Η Energean προγραμματίζει για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 την τοποθέτηση μιας νέας, αυτοεγκαθιστώμενησ (self installing) εξέδρας άντλησης πετρελαίου για την ανάπτυξη του πεδίου Έψιλον στον Κόλπο της Καβάλας. Σχετικά, η SPT Offshore έχει εκπονήσει μελέτη για τον βασικό σχεδιασμό της εξέδρας, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υποστήριξη της διενέργειας γεωτρήσεων από το γεωτρύπανο «Energean Force»

Η εξέδρα είναι τύπου SIP 2, με τέσσερα πόδια και κατάλληλη να λειτουργεί σε βάθος από 10 ως 60 μέτρα και μπορεί να υποδεχθεί βάρος έως 8.000 μετρικούς τόνους. Πρόκειται για τρόπο λειτουργίας ανάλογο με εκείνον των jack up γεωτρυπάνων, με τη μόνη διαφορά ότι η εξέδρα δεν είναι δυνατό να πλεύσει μόνη της και για την μεταφορά της απαιτείται η χρήση πλωτού μέσου. Με την άφιξη της εξέδρας στο πεδίο, τόσο τα πόδια όσο και οι στύλοι αναρρόφησης, επί των οποίων εδράζεται, χαμηλώνουν στο επίπεδο του πυθμένα και το κατάστρωμα θα ανυψωθεί με συρματόσχοινα δια υδραυλικού συστήματος που είναι τοποθετημένο επάνω στους πυλώνες.

Η εξέδρα έχει τις προδιαγραφές να μεταφερθεί σε άλλο πεδίο, με αντιστροφή της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

Η τοποθέτηση της αυτοεγκαθιστώμενης εξέδρας είναι μέρος του ύψους 200 εκατ. δολαρίων επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη . Πρόκειται να ονομαστεί «Λάμδα» και θα περιέχει σχισμές που θα επιτρέπουν τη διενέργεια έως και 15 γεωτρήσεων. Η Energean έχει επίσης εκπονήσει σχέδιο σύνδεσης της νέας υποδομής με την υφιστάμενη εξέδρα επεξεργασίας «Δέλτα».

Το έργο της κατασκευής πρόκειται να ανατεθεί από την Energean στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2016 και εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.